Warning: Creating default object from empty value in /var/www/itechsolutions.dk/public_html/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Klippekort - ITech Solutions

Klippekort

Et klip – en times rådgivning

Med ITech Solutions’ besparende klippekortordning får du top-bistand på en fleksibel måde.

Et klippekort med mange muligheder

Når du får brug for hjælp, klipper vi tiden for bistanden med ét klip pr. konsulenttime. Du får rabat og sparer en masse administration. Og så kan du også få server-check og andre tillægsprodukter via klippekortet.

Klippekortet – nem administration

En aftale om klippekort giver dig almindelig timebaseret konsulentbistand uden besværlig administration – og tilmed en god besparelse. I stedet for at købe ydelser én time ad gangen, køber du en portion på 10, 20 eller 30 timer. Når du har brug for hjælp, “klippes” den forbrugte tid på klippekortet svarende til et klip pr. time.

Sådan fungerer det

Princippet er enkelt – når du har behov for konsulentbistand rekvirerer du en konsulent hos os på sædvanlig vis. I stedet for at modtage en faktura på den forbrugte tid nedskrives klippekortet med et tilsvarende antal timer. Når klippekortet er opbrugt, kan du vælge at stoppe ordningen eller få det fornyet. Du er derfor aldrig bundet til mere end de timer, som klippekortet lyder på, når du køber det.

Simpel administration

Med klippekortet sparer du administration og bogføring af fakturaer for hvert besøg. På vores hjemmeside får du adgang til et lukket område, hvor udført arbejde dokumenteres grundigt. På siden kan du se en opdateret opgørelse over klippekortet og hvad, der er udført hvornår, samt hvilken konsulent der har udført opgaven. Det fremgår også, hvor mange timer (klip) der er forbrugt og hvor mange der er tilbage.

Du sparer også penge

Som en ekstra fordel ved klippekortet sparer du også penge på konsulenttimerne. Besparelsen afhænger af antallet af timer på klippekortet, Du kan vælge imellem et klippekort med 10 timer som giver 5 % rabat, 20 klip giver 10 % rabat, og med et klippekort med 30 klip giver dig 15 % rabat.

Tillægsprodukter

Som klippekort-kunde har du mulighed for at vælge ekstra-produkter i tilknytning til klippekortet. Ekstra-produkterne faktureres ikke særskilt, men klippes på klippekortet, så du får mindst mulig administration. Du kan herunder se de ekstra-produkter, som du kan tilvælge:

  • Månedscheck – Forebyggende server-kontrol hver måned
  • Kvartalscheck – Forebyggende server-kontrol hvert kvartal
  • Telefonsupport – Fri adgang til telefonsupport
  • Tilkaldegaranti: Fremmøde indenfor 8, 6 eller 4 timer

Månedscheck/Kvartalscheck

Med et måneds- eller kvartalscheck kan du udnytte en IT-konsulent på den bedste og mest effektive måde – nemlig præventivt. Alt for ofte udfører vi brandslukning, selv om al erfaring viser at det langt bedre kan betale sig, at forebygge problemerne og tage dem i opløbet, før de bliver til katastrofer. Med et måneds- eller kvartalscheck kontrolleres IT-installationen hver måned eller kvartal for potentielle problemer. Emner som sikkerhedskopiering, server-kapacitet, belastning, tilbageværende diskplads m.m. overvåges månedligt eller kvartalsmæssigt afhængig af dit behov. Det giver en enestående mulighed for at fange potentielle problemer i opløbet, inden de bliver til katastrofer.

Telefonsupport

Telefonsupport giver dig adgang til ubegrænset telefonisk bistand fra vores tekniske konsulenter. Med telefonsupport kan du i mange tilfælde få løst mindre problemer hurtigt og effektivt uden behov for at tilkalde en konsulent.

Tilkaldegaranti

Er driften af din IT-installation kritisk for din virksomhed, kan du også sikre dig et hurtigt beredskab. Med tilkaldegaranti har du sikkerhed for, at en IT-konsulent påbegynder fejlretning på stedet senest 4, 6 eller 8 arbejdstimer efter din fejlmelding er afgivet til os.

Det med småt…

Som udgangspunkt for alle vores ydelser gælder vores standardbetingelser. De er trykt på bagsiden af vores tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer, men derudover gælder nogle særlige regler for brugen af klippekort.

1. Medgået tid til løsning af en opgave klippes på klippekortet svarende til 1 klip pr. påbegyndt time.

2. Der beregnes ikke kørselsgebyr på opgaver løst via klippekortet. Dog medregnes transporttiden fra vores virksomhedsadresse til leveringsadressen. Af administrative hensyn anvendes en standard-takst indenfor Storkøbenhavn på ½ time. Når en konsulent således møder på adressen regnes den første halve time således for brugt.

3. Klippekortet bygger på gensidig tillid mellem kunden og ITech Solutions og kan derfor ikke overdrages til tredjepart uden en særlig aftale med ITech Solutions.

4. Af regnskabsmæssige hensyn bortfalder kundens tilgodehavende på et klippekort, såfremt klippekortet ikke har været anvendt indenfor de sidste 3 år. Af samme grund udløber klippekortet altid 5 år efter købsdatoen uafhængigt af den forbrugsmæssige status på klippekortet.