Warning: Creating default object from empty value in /var/www/itechsolutions.dk/public_html/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Gratis IT-check - ITech Solutions

Gratis IT-check

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af virksomhedens netværk og øvrige IT. Du får hermed en vurdering af, hvor fordele og ulemper findes, om der er tikkende bomber, flaskehalse eller dårligt udnyttede dele, hvor lang levetid de forskellige dele har tilbage osv, osv.

Hvad skal jeg med et IT-check?

Hvis der nu ikke lige er et akut problem og tingene fungerer i virksomheden – hvad skal man så med et IT-check, kan man med rette spørge. Desværre er de værste problemer med IT ofte dem man ikke ved findes. Ukendte tikkende bomber, der en dag eksploderer som f.eks. mangelfuld sikkerhedskopiering, harddiske der løber fulde, lemfældige adgangsforhold o.s.v. kan give ganske ubehagelige overraskelser. Hertil kommer de uudnyttede muligheder der måske ligger i IT-installationen, f.eks. for en bedre udnyttelse eller for en markant bedre ydelse ved mindre omstruktureringer eller begrænsede investeringer.

Ledelsen står med ansvaret…

Alle moderne virksomheder er i dag meget afhængige af IT for at kunne eksistere. Uden velfungerende IT-systemer bryder virksomheden simpelthen sammen. I den sidste ende er det virksomhedens ledelse der står med ansvaret, hvis IT-funktionerne ikke fungerer. Derfor er det også bydende nødvendigt for ledelsen at have fuld klarhed over, hvordan det i virkeligheden står til med IT-funktionerne – også selv om tingene egentlig er i orden. Konkret møder to af vore eksperter op i virksomheden og vurderer den fysiske installation, dens enkeltdele og sammensætning, konfiguration, software, licenser osv. Men også de mere bløde ting, som f.eks. IT-bemanding, rutiner, leverandørforhold m.m. tages op. Det sker dels ud fra en inspektion af installationerne og dels gennem samtaler. Efterfølgende konkluderes på vore iagttagelser og vi giver mulighed for at drøfte de forbedringer og anbefalinger vi måtte finde relevante. Hele besøget er berammet til en varighed på 1-1½ time.

Hvad vi ikke gør…

Under besøget foretager vi ikke fysiske målinger af netværkstrafik eller andre former for konkrete målinger. Der vil ikke blive udarbejdet en skriftlig rapport, ligesom vi normalt heller ikke vil løse eventuelle konkrete problemer, vi måtte finde undervejs i forbindelse med besøget.

Hvordan kommer jeg videre?

Kontakt ITech Solutions på telefon 70 268 278, via telefax på 70 268 279 eller via email til hh@itechsolutions.dk